Terroryzm: źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym

Tytuł
Terroryzm: źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Twórca
Dariusz Telep
Twórca
Jerzy Telep
Miejsce wyadania
Warszawa
Wydawca
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Data
2019
Identyfikator zasobu
ISBN 978-83-62250-43-1
Język
polski
Kategorie
Podręczniki

Spis treści

 • Wstęp
 • Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska terroryzmu
 • 1.1. Pojęcie i problemy związane z terroryzmem
 • 1.2. Przeobrażenia i warunki kształtowania współczesnego terroryzmu
 • 1.2.1. Przeobrażenia terroryzmu
 • 1.2.2. Warunki kształtowania współczesnego terroryzmu
 • Rozdział 2. Polityczne źródła terroryzmu
 • 2.1. Warunki powstawania politycznych źródeł terroryzmu
 • 2.2. Spuścizna imperiów
 • 2.1.1. Starożytność
 • 2.1.2. Cesarstwo Rzymskie
 • 2.1.3. Imperium rosyjskie
 • 2.1.4. Imperium radzieckie
 • 2.2. Skutki rozstrzygnięć politycznych za pomocą siły w XX wieku
 • 2.2.1. Do 1914 roku
 • 2.2.2. I wojna światowa 1914-1918
 • 2.2.3. II wojna światowa
 • 2.2.4. Po 1945 roku
 • 2.3. Układ sił w świecie po II wojnie światowej
 • Rozdział 3. Społeczno-ekonomiczne i religijne źródła terroryzmu
 • 3.1. Warunki powstania społeczno-ekonomicznych źródeł terroryzmu
 • 3.2. Różnice w poziomie życia i nierówności współczesnego świata
 • 3.3. Prognozy rozwoju
 • 3.4. Problemy demograficzne
 • 3.5. Rozwój - drogą zmniejszania nierówności?
 • 3.6. Kierunki rozwiązania problemów ludzkości
 • 3.7. Religijne źródła terroryzmu
 • Rozdział 4. Polityczne i społeczno-ekonomiczne zagadnienia nierówności w myśli filozoficznej, religijnej i ekonomicznej
 • 4.1. Myśl filozoficzna o nierównościach
 • 4.1.1. Pierwsi filozofowie
 • 4.1.2. Filozofia w średniowieczu
 • 4.1.3. Filozofia nowożytna
 • 4.1.4. Oświecenie
 • 4.1.5. Filozofia XIX wieku
 • 4.1.6. Kondycja człowieka w filozofii współczesnej
 • 4.2. Myśl religijna o nierównościach
 • 4.2.1. Chrześcijaństwo
 • 4.2.2. Islam
 • 4.2.3. Buddyzm
 • 4.2.4. Judaizm
 • 4.2.5. Hinduizm
 • 4.2.6. Konfucjanizm
 • 4.2.7. Uwagi końcowe
 • 4.3. Rozwój gospodarczy w historii myśli ekonomicznej
 • Rozdział 5. Koncepcja eliminowania terroryzmu z życia społecznego
 • 5.1. Uzasadnienie innego podejścia do eliminowania terroryzmu
 • 5.2. Model systemu antyterrorystycznego
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Spis rysunków
Data udostępnienia1 paź 2021, 08:39:29
Data mod.1 paź 2021, 08:39:29
DostępPo zalogowaniu się jako reader z obszaru library
Maks. ilość aktywnych wyświetleń1
Aktywnych wyświetleń0