Statystyczna analiza danych z Excelem

Tytuł
Statystyczna analiza danych z Excelem
Współtwórca
Maria Parlińska ; Jacek Parliński
Miejsce wyadania
Warszawa
Wydawca
Wydawnictwo SGGW
Data
2018
Identyfikator zasobu
ISBN 978-83-7583-315-7
Język
polski
Kategorie
Podręczniki

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • 1. Przedmiot statystyki i organizacja badań statystycznych
 • 1.1. Przedmiot statystyki
 • 1.2. Podstawowe pojęcia statystyczne
 • 1.3. Organizacja statystyki w Polsce
 • 1.4. Rodzaje badań statystycznych
 • 1.5.Organizacja badań statystycznych
 • 2. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych
 • 2.1. Miary średnie
 • 2.2. Miary zmienności
 • 2.3. Miary asymetrii
 • 2.4. Miary koncentracji
 • 2.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 3. Elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • 3.1. Zdarzenia losowe, algebra zdarzeń
 • 3.2. Definicja i własności prawdopodobieństwa
 • 3.3. Zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo warunkowe
 • 3.4. Schemat Bemoullego
 • 3.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 4. Zmienna losowa jednowymiarowa i jej rozkłady
 • 4.1. Pojęcie zmiennej losowej
 • 4.2. Dystrybuanta zmiennej losowej
 • 4.3. Rozkład zmiennej losowej skokowej
 • 4.4. Rozkład zmiennej losowej ciągłej
 • 4.5. Ważniejsze rozkłady zmiennych losowych
 • 4.5.1. Rozkład zero-jedynkowy (dwupunktowy)
 • 4.5.2. Rozkład Bemoullego (dwumianowy)
 • 4.5.3. Rozkład Poissona
 • 4.5.4. Rozkład równomierny (jednostajny, prostokątny)
 • 4.5.5. Rozkład normalny
 • 4.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 5. Rozkłady z próby
 • 5.1. Rozkład średniej arytmetycznej
 • 5.2. Rozkład x2
 • 5.3. Rozkład t-Studenta
 • 5.4. Rozkład F Fischera-Snedecora
 • 5.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 6. Estymacja nieznanych parametrów populacji
 • 6.1. Estymacja punktowa
 • 6.2. Estymacja przedziałowa
 • 6.2.1. Podstawowe definicje
 • 6.2.2. Przedział ufności dla średniej populacji generalnej
 • 6.2.3. Przedział ufności dla różnicy dwóch średnich
 • 6.2.4. Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego
 • 6.3. Zagadnienia minimalnej liczebności próby
 • 6.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 7. Hipotezy statystyczne
 • 7.1. Klasyfikacja hipotez statystycznych
 • 7.2. Hipotezy o średniej populacji generalnej
 • 7.3. Hipotezy o równości średnich dwóch populacji generalnych
 • 7.4. Hipotezy o równości dwóch wariancji
 • 7.5. Hipoteza o zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym określonym przez hipotezę
 • 7.6. Hipotezy o zgodności rozkładów kilku populacji
 • 7.7. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 8. Analiza regresji
 • 8.1. Estymacja parametrów liniowej funkcji regresji
 • 8.2. Testy istotności dla współczynnika regresji
 • 8.3. Estymacja oraz testy istotności współczynnika korelacji
 • 8.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 9. Indeksy statystyczne
 • 9.1. Indeksy indywidualne
 • 9.2. Indeksy agregatowe
 • 9.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania
 • 10. Przygotowanie danych do analizy
 • 10.1. Tworzenie struktury pliku danych
 • 10.2. Przekształcanie danych
 • 10.2.1. Sortowanie
 • 10.2.2. Filtrowanie
 • 10.2.3. Parametry częściowe/pośrednie
 • 10.2.4. Kopiowanie danych z list parametrów częściowych/pośrednich lub arkuszy wynikowych filtrowania
 • Tablice statystyczne
 • Tablica 1. Rozkład dwumianowy (Bemoullego) - wartość funkcji rozkładu prawdopodobieństwa
 • Tablica 2. Rozkład Poissona - wartość funkcji rozkładu prawdopodobieństwa
 • Tablica 3. Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego
 • Tablica 4. Rozkład x2
 • Tablica 5. Rozkład t-Studenta
 • Tablica 6. Rozkład F Fishera-Snedecora
 • Tablica 7. Wartości krytyczne współczynnika korelacji prostej i wielokrotnej
 • Tablica 8. Rozkład Kołmogorowa-Smimowa
 • Tablica 9. Wartości krytyczne testu Dunnetta
 • Tablica 10. Wartości krytyczne testu Duncana
 • Tablica 11. Wartości krytyczne studentyzowanego rozstępu
 • Literatura
 • Indeks rzeczowy
Data udostępnieniaMar 4, 2021 2:49:32 PM
Data mod.Mar 4, 2021 2:50:30 PM
DostępPo zalogowaniu się jako reader z obszaru library
Maks. ilość aktywnych wyświetleń1
Aktywnych wyświetleń0