Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy

Tytuł
Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy
Współtwórca
Kamil Sygidus (red.) ; Paweł Łubiński (red.) ; Denys Svyrydenko (red.)
Miejsce wyadania
Olsztyn - Kraków - Kijów
Wydawca
Bookmarked Publishing & Editing
Data
2018
Identyfikator zasobu
ISBN 978-83-947862-9-8
Język
polski
Język
angielski

Spis treści

 • PRZEDMOWA
 • WYMIAR PRAWNY
 • Cezary Pachnik - Selektywna eliminacja (targeted killing) jako narzędzie zwalczania terroryzmu w sytuacji zagrożenia a jego legalność w świetle norm prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego
 • Paulina Żarnowska-Grabarz - Ewolucja przepisów dotyczących prowokacji na tle podżegania na przestrzeni lat 1932-1997
 • Monika Wilanowska - Środki karne jako instrumenty zapewniające bezpieczeństwo ofiar przemocy w rodzinie. Charakterystyka i praktyka stosowania
 • Beata Gumowska, Sebastian Kliński - Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – wybrane aspekty prawne i moralne
 • Sebastian Czechowicz - Prawne formy działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego Polski
 • Cezary Pachnik - Odpowiedzialna dystrybucja produktów leczniczych
 • WYMIAR EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
 • Alla Kobylianska - Security Issues in Global Economic Governance
 • Vitalii Nitsenko, Iryna Nyenno, Tetyana Levinska - Theory and Methodology of Business-Model Formation
 • Kateryna Andriushchenko, Lidiya Shergina, Mariia Tepliuk - The Conceptual Foundations of Strengthening of Ecological and Energy Security of Ukraine
 • Cezary Pachnik - Pojęcie żywotnych interesów bezpieczeństwa w GATT – uwagi na tle sporu o amerykańskie cła na stal i aluminium
 • Damian Drozdowski - Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie zmian zachodzących w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Chińskiej Republice Ludowej
 • Damian Drozdowski - Globalne trendy w wydatkach wojskowych
 • Denys Svyrydenko, Olena Yatsenko - Information Security in the Social Dimension of Transnational Space
 • Natalia Polischuk, Olena Litkovets - Military and Spiritual Threats in the Era of Information and High Technology Progress
 • Aneta Krysowaty - Monitoring wizyjny – między nadzorem a wolnością
 • WYMIAR MIĘDZYNARODOWY
 • Mateusz Lewandowski - Implikacje rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dla współczesnej polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec
 • Piotr Kowalczyk - Członkostwo w NATO jako fundament polskiej polityki bezpieczeństwa
 • Klaudia Kirejczyk - Doktryny nacjonalistyczne Autonomii Kraju Basków- źródła w historii i kulturze
 • Klaudia Kirejczyk - ETA – początki organizacji
 • Kamil Jański - Meksykańskie kartele narkotykowe jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Meksyku
Data udostępnieniaFeb 9, 2021 3:08:06 PM
Data mod.Mar 2, 2021 5:04:00 PM
DostępPo zalogowaniu się jako reader z obszaru library
Maks. ilość aktywnych wyświetleń1
Aktywnych wyświetleń0